ХАБАРЛАНДЫРУ

ХАБАРЛАНДЫРУ

Қостанай облысы Қостанай ауданы әкімдігі 2019 жылғы 29 қазанда мерзімі 48 жылға, шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін жер участкелеріне уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурс мына мекен-жайда өткізіледі: Қостанай облысы, Қостанай ауданы, Затобол кенті, Тәулсіздік көшесі 65 (аудан әкімдігінің ғимараты) лоттар бойынша:

 

№ лоттар Учаскенің орналасқан жері Аланы, га Жер-сулардың құрамы Бонитет балдары Орналасқан орны

(алқап № және т.б.)

егістік жайылым
1 Жданов ауылдық округі 442,4 442,4   19 Васильевка а.(№ 6)
2 Жданов ауылдық округі 514,2   514,2 19 Васильевка а. (№ 6 кос)
3 Жданов ауылдық округі 430 430   35 Васильевка а. (№ 5, 6 кос)
4 Садчиков ауылдық округі 92   92 28 Константиновка а. (№ 126)
5 Садчиков ауылдық округі 75 75   41 Константиновка а. (№ 42)
6 Садчиков ауылдық округі 31   31 30 Садчиковка а.(№ 95)
7 Садчиков ауылдық округі 44,8 44,8   41 Садчиковка а. (№ 13)
8 Садчиков ауылдық округі 18,5 18,5   31 Садчиковка а. (№ 15)
9 Садчиков ауылдық округі 778,4 778,4   29 Садчиковка а.(№ 24,21,22)
10 Садчиков ауылдық округі 166,0   166,0 21 Садчиковка а. (№ 84)
11 Садчиков ауылдық округі 122,4 122,4   40 Садчиковка а.(№ 57)
12 Садчиков ауылдық округі 54,4 54,4   22 Садчиковка а.(№ 1-1)
13 Садчиков ауылдық округі 83,9   83,9 24 Садчиковка а.(№ 85 кос)
14 Садчиков ауылдық округі 89,6   89,6 18 Садчиковка а.(№ 121)
15 Садчиков ауылдық округі 27,9 27,9   23 Садчиковка а. (№ 9)
16 Надеждин ауылдық округі 79   79 73 Надеждинка а.(№ 4)
17 Надеждин ауылдық округі 39   39 79 Надеждинка а. (№ 6 ВСУ)
18 Жалпы ауданы 3088,5        

 

 

Өтінімді қабылдау және тіркеу 2019 жылғы 7 қазаннан бастап 25 қазанға дейін мына мекен-жай бойынша: Қостанай облысы, Қостанай ауданы, Затобол кенті, Тәуелсіздік  көшесі 53, «Қостанай ауданының жер қатынастары бөлімі» ММ жүзеге асырылатын болады. Телефон/факс: 8(71455) 2-16-46, эл. пошта: zemotdelkst@mail.ru

 

 

Акимат Костанайского района Костанайской области 28 октября 2019 года проводит конкурс по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) земельных участков для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства сроком на 48 лет по адресу: Костанайская область, Костанайский район, поселок Затобольск, улица Тәуелсіздік 65 (здание акимата района) по лотам:

 

№ лота Местоположение участка Площадь, га Состав угодий Балл бонитета Месторасположение

(№ поля и т.д.)

пашня пастбища
1 Ждановский сельский округ 442,4 442,4   19 с. Васильевка (№ 6)
2 Ждановский сельский округ 514,2   514,2 19 с. Васильевка (№ 6) кос
3 Ждановский сельский округ 430 430   35 с. Васильевка (№ 5, 6 кос)
4 Садчиковский сельский округ 92   92 28 с. Константиновка (№ 126)
5 Садчиковский сельский округ 75 75   41 с. Константиновка (№ 42)
6 Садчиковский сельский округ 31   31 30 с. Садчиковка (№ 95)
7 Садчиковский сельский округ 44,8 44,8   41 с. Садчиковка (№ 13)
8 Садчиковский сельский округ 18,5 18,5   31 с. Садчиковка (№ 15)
9 Садчиковский сельский округ 778,4 778,4   29 с. Садчиковка (№ 24,21,22)
10 Садчиковский сельский округ 166,0   166,0 21 с. Садчиковка (№ 84)
11 Садчиковский сельский округ 122,4 122,4   40 с. Садчиковка (№ 57)
12 Садчиковский сельский округ 54,4 54,4   22 с. Садчиковка (№ 1-1)
13 Садчиковский сельский округ 83,9   83,9 24 с. Садчиковка (№ 85 кос)
14 Садчиковский сельский округ 89,6   89,6 18 с. Садчиковка (№ 121)
15 Садчиковский сельский округ 27,9 27,9   23 с. Садчиковка (№ 9)
16 Надеждинский сельский округ 79   79 73 с. Надеждинка (№ 4)
17 Надеждинский сельский округ 39   39 79 с. Надеждинка (№ 6 ВСУ)
18 Общая площадь 3088,5        

 

 

Прием и регистрация заявок будет осуществляться с 7 октября по 25 октября 2019 года по адресу: Костанайская область, Костанайский район, поселок Затобольск улица Тәуелсіздік 53,ГУ «Отдел земельных отношений Костанайского района». Телефон/факс: 8(71455)2-16-46, эл.почта: zemotdelkst@mail.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Поделитесь этой новостью!